شرکت فروشگاه متین

لوگو شرکت فروشگاه متین

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

کرج

ساعت کاری:

9 الی 9 شب

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

یک نفر

مزایا

مزایا:

  • بیمه تامین اجتماعی
589 روز در فکروکار

فروشگاه متین در یک نگاه

فروشگاه متین در یک نگاه

فروشگاه متین

مکان:

کرج

ساعت کاری:

9 الی 9 شب

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

یک نفر

مشاغل شرکت فروشگاه متین

شرکت شرکت فروشگاه متین

کارمند اداری و حسابدار

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت فروشگاه متین

منشی اداری

(تمام وقت)
شهر كرج