شرکت شرکت آریان

لوگو شرکت شرکت آریان

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

فردیس

ساعت کاری:

۸الی۱۶

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

سال تاسیس۱۳۸۸بزرگترین ومعتبرترین درنوع خوددرمنطقه

مزایا

مزایا:

  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • وام پرسنلی
  • پاداش های فصلی و ماهیانه
587 روز در فکروکار

شرکت آریان در یک نگاه

شرکت آریان در یک نگاه

شرکت آریان

مکان:

فردیس

ساعت کاری:

۸الی۱۶

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

مشاغل شرکت شرکت آریان