شرکت شرکت بتن داریوش

لوگو شرکت شرکت بتن داریوش

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

محمد شهر

ساعت کاری:

8 صبح الی 17 عصر

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

فعال در زمینه تولید بتن آماده و قطعات پیش ساخته و پیش تنیده بتنی

مزایا

مزایا:

  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
562 روز در فکروکار

شرکت بتن داریوش در یک نگاه

شرکت بتن داریوش در یک نگاه

شرکت بتن داریوش

مکان:

محمد شهر

ساعت کاری:

8 صبح الی 17 عصر

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

مشاغل شرکت شرکت بتن داریوش

شرکت شرکت شرکت بتن داریوش

کارمند اداری

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت شرکت بتن داریوش

کارشناس حسابداری

(تمام وقت)
شهر كرج