شرکت دارویی البرز فارمد
شرکت دارویی البرز فارمد داروسازی

پنج شنبه ها اضافه کاری محسوب میشود و در طول سال نیز پادش هایی در نظر گرفته می شود

مکان شرکت:
نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد: 11 - 50 نفر
وب‌سایت:
775 روز در فکروکار
مزایای ما
خدمات بیمه تکمیلی
سالن عذاخوری
سرویس رفت و آمد
ساعت کاری منعطف
برگزاری جشن ها
وام و تسهیلات
دارای سالن باشگاه
داری اتاق بازی
خدمات بیمه تکمیلی
داری اتاق بازی
خدمات بیمه تکمیلی
وام و تسهیلات
مزایای ما
 • سرویس رفت و برگشت
 • غذا
 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه تکمیلی
 • سبد کالای ماهانه
 • وام پرسنلی
تاریخچه، داستان رشد و چشم‌انداز سازمان
مزایای ما
تاریخچه، داستان رشد و چشم‌انداز سازمان
 • سرویس رفت و برگشت
 • غذا
 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه تکمیلی
 • سبد کالای ماهانه
 • وام پرسنلی
تیم ما
پروژه‌های ما
پروژه‌های ما
آگهی‌های شغلی
مشاهده همه مشاهده همه

1 سال پیش

شرکت دارویی البرز فارمد شرکت دارویی البرز فارمد
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج
تماس با ما

وب‌سایت:

شهر:

آدرس:

اشتهارد-بلوار ابوریحان بیرونی- بلوار حسابی غربی-گلنوش سوم- گلفام چهارم-قطعه2571