شرکت شرکت دارویی البرز فارمد

لوگو شرکت شرکت دارویی البرز فارمد

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

اشتهارد

ساعت کاری:

7:30 الی 16:45

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

پنج شنبه ها اضافه کاری محسوب میشود و در طول سال نیز پادش هایی در نظر گرفته می شود

مزایا

مزایا:

  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
  • سبد کالای ماهانه
  • وام پرسنلی
562 روز در فکروکار

شرکت دارویی البرز فارمد در یک نگاه

شرکت دارویی البرز فارمد در یک نگاه

شرکت دارویی البرز فارمد

مکان:

اشتهارد

ساعت کاری:

7:30 الی 16:45

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

مشاغل شرکت شرکت دارویی البرز فارمد

شرکت شرکت شرکت دارویی البرز فارمد

کارگر خط تولید آقا

(تمام وقت)
شهر كرج