درباره شرکت شرکت دارویی البرز فارمد
پنج شنبه ها اضافه کاری محسوب میشود و در طول سال نیز پادش هایی در نظر گرفته می شود

مزایای کار در شرکت شرکت دارویی البرز فارمد
  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
  • سبد کالای ماهانه
  • وام پرسنلی
استخدام در شرکت شرکت دارویی البرز فارمد