شرکت شرکت سبلان درب مهر

لوگو شرکت شرکت سبلان درب مهر

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

نظر آباد

ساعت کاری:

08:00 لغایت 17:40

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

51 - 200 نفر

شرکت سبلان درب مهر(سهامی خاص) با کد ثبتی 440861، در سال 1392 با هدف تامین نیاز کشور به دربهای ضد حریق، ضدسرقت و اتاقی از کشور ترکیه فعالیت خود را شروع کرد.

مزایا

مزایا:

  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • تعطیلات تابستان
  • پنجشنبه های تعطیل
  • پاداش های فصلی و ماهیانه
566 روز در فکروکار

شرکت سبلان درب مهر در یک نگاه

شرکت سبلان درب مهر در یک نگاه

شرکت سبلان درب مهر

مکان:

نظر آباد

ساعت کاری:

08:00 لغایت 17:40

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

51 - 200 نفر

مشاغل شرکت شرکت سبلان درب مهر

شرکت شرکت شرکت سبلان درب مهر

کارگر ساده

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت شرکت سبلان درب مهر

کارمند صدور فاکتور فروش

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت شرکت سبلان درب مهر

حسابدار

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت شرکت سبلان درب مهر

کارمند ثبت امور انبار

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت شرکت سبلان درب مهر

کارشناس فروش

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت شرکت سبلان درب مهر

کارشناس طراحی

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت شرکت سبلان درب مهر

خدمات و آبدارچی

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت شرکت سبلان درب مهر

CNCکار ماهر چوب

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت شرکت سبلان درب مهر

پرسکار ضد سرقت ماهر

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت شرکت سبلان درب مهر

کارشناس فروش خانم

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت شرکت سبلان درب مهر

کارمند ثبت امور انبار

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت شرکت سبلان درب مهر

انباردار

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت شرکت سبلان درب مهر

کارشناس فروش

(تمام وقت)
شهر كرج