درباره شرکت شرکت سبلان درب مهر
شرکت سبلان درب مهر(سهامی خاص) با کد ثبتی 440861، در سال 1392 با هدف تامین نیاز کشور به دربهای ضد حریق، ضدسرقت و اتاقی از کشور ترکیه فعالیت خود را شروع کرد.

مزایای کار در شرکت شرکت سبلان درب مهر
  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • تعطیلات تابستان
  • پنجشنبه های تعطیل
  • پاداش های فصلی و ماهیانه
استخدام در شرکت شرکت سبلان درب مهر