شرکت رضوان مهر البرز پويا

لوگو شرکت رضوان مهر البرز پويا
rmapack.ir

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

محمد شهر

ساعت کاری:

8الي17

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

51 - 200 نفر

شركت رضوان مهر البرز پويا ( رماپك) از سال 1387 تاسيس شده و در زمينه چاپ و خدمات پس از چاپ، بسته بندي و كارتن سازي فعاليت دارد و تاكنون توانسته با برندهاي معتبر كشور همكاري هاي بسزايي داشته باشد.

مزایا

مزایا:

  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
  • پنجشنبه های تعطیل
  • وام پرسنلی
  • پاداش های فصلی و ماهیانه
558 روز در فکروکار

رضوان مهر البرز پويا در یک نگاه

رضوان مهر البرز پويا در یک نگاه

رضوان مهر البرز پويا

مکان:

محمد شهر

ساعت کاری:

8الي17

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

51 - 200 نفر

مشاغل شرکت رضوان مهر البرز پويا

شرکت شرکت رضوان مهر البرز پويا

منشی اداری

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت رضوان مهر البرز پويا

سرپرست بازرگانی

(تمام وقت)
شهر كرج