شرکت رامکو

لوگو شرکت رامکو

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

شهرک صنعتی بهارستان

ساعت کاری:

8 الی 5

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

شرکت تولیدی موتورگیربکس آسانسور

مزایا

مزایا:

  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
553 روز در فکروکار

رامکو در یک نگاه

رامکو در یک نگاه

رامکو

مکان:

شهرک صنعتی بهارستان

ساعت کاری:

8 الی 5

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

مشاغل شرکت رامکو

شرکت شرکت رامکو

تراشکار و فرزکار

(تمام وقت)
شهر كرج