شرکت جهاددانشگاهی صنعتی شریف

لوگو شرکت جهاددانشگاهی صنعتی شریف
http://www.jdsharif.com

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

تهران

ساعت کاری:

8 الی 16

نوع:

نیمه دولتی

تعداد افراد:

51 - 200 نفر

- گسترش تحقیقات و شکوفایی روحیه تتبع و استعدادها در سطح جامعه برای نیل به خوداتکایی - توسعه امور فرهنگی در سطح جامعه از طریق همکاری با حوزه، دانشگاه و سایر مراجع و نهادهای فرهنگی به خصوص برای نسل جوان - گسترش طرح های کاربردی و نیمه صنعتی از طریق پیوند با مراکز علمی و تحقیقاتی به منظور به کارگیری نتایج پژوهش

مزایا

مزایا:

  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
  • پنجشنبه های تعطیل
555 روز در فکروکار

جهاددانشگاهی صنعتی شریف در یک نگاه

جهاددانشگاهی صنعتی شریف در یک نگاه

جهاددانشگاهی صنعتی شریف

مکان:

تهران

ساعت کاری:

8 الی 16

نوع:

نیمه دولتی

تعداد افراد:

51 - 200 نفر

مشاغل شرکت جهاددانشگاهی صنعتی شریف

شرکت شرکت جهاددانشگاهی صنعتی شریف

کارشناس برق و الکترونیک

(تمام وقت)
شهر تهران