درباره شرکت شرکت ماندانا شیمی
شرکت تولید مواد شیمایی بهداشتی مورد استفاده در صنایع غذایی

مزایای کار در شرکت شرکت ماندانا شیمی
  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
استخدام در شرکت شرکت ماندانا شیمی