شرکت شرکت ماندانا شیمی

لوگو شرکت شرکت ماندانا شیمی

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

جاده مخصوص و اتوبان

ساعت کاری:

8 الی 17

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

51 - 200 نفر

شرکت تولید مواد شیمایی بهداشتی مورد استفاده در صنایع غذایی

مزایا

مزایا:

  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
553 روز در فکروکار

شرکت ماندانا شیمی در یک نگاه

شرکت ماندانا شیمی در یک نگاه

شرکت ماندانا شیمی

مکان:

جاده مخصوص و اتوبان

ساعت کاری:

8 الی 17

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

51 - 200 نفر

مشاغل شرکت شرکت ماندانا شیمی

شرکت شرکت شرکت ماندانا شیمی

کارشناس انبار

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت شرکت ماندانا شیمی

نگهبان

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت شرکت ماندانا شیمی

کارشناس حسابداری ( خزانه داری )

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت شرکت ماندانا شیمی

کارگر جهت فعالیت در آشپزخانه رستوران شرکت

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت شرکت ماندانا شیمی

کارگر انبار

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت شرکت ماندانا شیمی

منشی خانم ( مسئول دفتر مدیر عامل)

(تمام وقت)
شهر كرج