درباره شرکت پروتیین ایران (شیلتون)

مزایای کار در شرکت پروتیین ایران (شیلتون)
  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • تعطیلات تابستان
استخدام در شرکت پروتیین ایران (شیلتون)