شرکت پروتیین ایران (شیلتون)

لوگو شرکت پروتیین ایران (شیلتون)

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

کردان و کوهسار

ساعت کاری:

8-17

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

201 - 500 نفر

مزایا

مزایا:

  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • تعطیلات تابستان
552 روز در فکروکار

پروتیین ایران (شیلتون) در یک نگاه

پروتیین ایران (شیلتون) در یک نگاه

پروتیین ایران (شیلتون)

مکان:

کردان و کوهسار

ساعت کاری:

8-17

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

201 - 500 نفر

مشاغل شرکت پروتیین ایران (شیلتون)

شرکت شرکت پروتیین ایران (شیلتون)

کارشناس آزمایشگاه

(تمام وقت)
شهر كرج