ایران تابلو
ایران تابلو برق و الکترونیک

تولید تابلوهای صنعتی فشار متوسط و ضعیف

مکان شرکت:
نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد: 201 - 500 نفر
وب‌سایت:
752 روز در فکروکار
مزایای ما
خدمات بیمه تکمیلی
سالن عذاخوری
سرویس رفت و آمد
ساعت کاری منعطف
برگزاری جشن ها
وام و تسهیلات
دارای سالن باشگاه
داری اتاق بازی
خدمات بیمه تکمیلی
داری اتاق بازی
خدمات بیمه تکمیلی
وام و تسهیلات
مزایای ما
 • سرویس رفت و برگشت
 • غذا
 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه تکمیلی
 • تعطیلات تابستان
 • پنجشنبه های تعطیل
 • سبد کالای ماهانه
 • وام پرسنلی
 • پاداش های فصلی و ماهیانه
تاریخچه، داستان رشد و چشم‌انداز سازمان
مزایای ما
تاریخچه، داستان رشد و چشم‌انداز سازمان
 • سرویس رفت و برگشت
 • غذا
 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه تکمیلی
 • تعطیلات تابستان
 • پنجشنبه های تعطیل
 • سبد کالای ماهانه
 • وام پرسنلی
 • پاداش های فصلی و ماهیانه
تیم ما
پروژه‌های ما
پروژه‌های ما
آگهی‌های شغلی
مشاهده همه مشاهده همه

1 سال پیش

ایران تابلو ایران تابلو
تکنسین تولید (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

1 سال پیش

ایران تابلو ایران تابلو
شهر كرج

1 سال پیش

ایران تابلو ایران تابلو
شهر كرج

1 سال پیش

ایران تابلو ایران تابلو
شهر كرج

1 سال پیش

ایران تابلو ایران تابلو
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

1 سال پیش

ایران تابلو ایران تابلو
تکنسین سیم کشی (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

1 سال پیش

ایران تابلو ایران تابلو
کارگر تولید (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

1 سال پیش

ایران تابلو ایران تابلو
شهر كرج

1 سال پیش

ایران تابلو ایران تابلو
نگهبان (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

1 سال پیش

ایران تابلو ایران تابلو
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

1 سال پیش

ایران تابلو ایران تابلو
انباردار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

1 سال پیش

ایران تابلو ایران تابلو
شهر كرج

1 سال پیش

ایران تابلو ایران تابلو
نگهبان (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

1 سال پیش

ایران تابلو ایران تابلو
شهر كرج

1 سال پیش

ایران تابلو ایران تابلو
مسئول دفتر خانم (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

1 سال پیش

ایران تابلو ایران تابلو
شهر كرج

1 سال پیش

ایران تابلو ایران تابلو
انباردار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

1 سال پیش

ایران تابلو ایران تابلو
شهر كرج

1 سال پیش

ایران تابلو ایران تابلو
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

1 سال پیش

ایران تابلو ایران تابلو
شهر كرج

1 سال پیش

ایران تابلو ایران تابلو
شهر كرج

1 سال پیش

ایران تابلو ایران تابلو
مدیر انبار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

1 سال پیش

ایران تابلو ایران تابلو
شهر كرج

1 سال پیش

ایران تابلو ایران تابلو
سرایدار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

1 سال پیش

ایران تابلو ایران تابلو
شهر كرج

1 سال پیش

ایران تابلو ایران تابلو
انباردار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

1 سال پیش

ایران تابلو ایران تابلو
شهر كرج

1 سال پیش

ایران تابلو ایران تابلو
شهر كرج

1 سال پیش

ایران تابلو ایران تابلو
شهر كرج
تماس با ما

وب‌سایت:

شهر:

آدرس:

نظرآباد - شهرک صنعتی سپهر - خیابان فردوسی - خیابان شهریور غربی - کارخانه ایران تابلو