شرکت ایران تابلو

لوگو شرکت ایران تابلو

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

نظر آباد

ساعت کاری:

7:30 الی 16

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

201 - 500 نفر

تولید تابلوهای صنعتی فشار متوسط و ضعیف

مزایا

مزایا:

  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
  • تعطیلات تابستان
  • پنجشنبه های تعطیل
  • سبد کالای ماهانه
  • وام پرسنلی
  • پاداش های فصلی و ماهیانه
556 روز در فکروکار

ایران تابلو در یک نگاه

ایران تابلو در یک نگاه

ایران تابلو

مکان:

نظر آباد

ساعت کاری:

7:30 الی 16

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

201 - 500 نفر

مشاغل شرکت ایران تابلو

شرکت شرکت ایران تابلو

تکنسین تولید

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت ایران تابلو

کارشناس کنترل کیفیت

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت ایران تابلو

کارشناس ارشد جذب و توسعه

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت ایران تابلو

سرپرست پشتیبانی و خدمات عمومی

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت ایران تابلو

تکنسین جوشکاری برق

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت ایران تابلو

تکنسین سیم کشی

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت ایران تابلو

کارگر تولید

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت ایران تابلو

کارگر خدمات و تشریفات

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت ایران تابلو

نگهبان

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت ایران تابلو

راننده دارای وانت

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت ایران تابلو

انباردار

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت ایران تابلو

راننده با وانت مزدا

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت ایران تابلو

نگهبان

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت ایران تابلو

کارشناس برنامه ریزی مهندسی خانم

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت ایران تابلو

مسئول دفتر خانم

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت ایران تابلو

انباردار عمرانی آقا

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت ایران تابلو

انباردار

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت ایران تابلو

کارورز مهندسی برق طراحی مکانیکال

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت ایران تابلو

کارشناس مهندسی برق

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت ایران تابلو

راننده با وانت مزدا

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت ایران تابلو

رئیس نگهداری و تعمیرات

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت ایران تابلو

مدیر انبار

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت ایران تابلو

کارگر خدمات و پذیرایی و تشریفات

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت ایران تابلو

سرایدار

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت ایران تابلو

کارشناس منابع انسانی (مدیریت عملکرد)

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت ایران تابلو

انباردار

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت ایران تابلو

کارمند حراست و انتظامات

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت ایران تابلو

کارشناس ایمنی، بهداشت و سلامت عمران

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت ایران تابلو

کارشناس بهداشت حرفه ای

(پاره وقت)
شهر كرج