درباره شرکت ایران تابلو
تولید تابلوهای صنعتی فشار متوسط و ضعیف

مزایای کار در شرکت ایران تابلو
  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
  • تعطیلات تابستان
  • پنجشنبه های تعطیل
  • سبد کالای ماهانه
  • وام پرسنلی
  • پاداش های فصلی و ماهیانه
استخدام در شرکت ایران تابلو