شرکت صنایع کاغذی کتیبه گستر صدرا

لوگو شرکت صنایع کاغذی کتیبه گستر صدرا

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

نظر آباد

ساعت کاری:

8-17

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

مزایا

مزایا:

  • بیمه تامین اجتماعی
  • پنجشنبه های تعطیل
546 روز در فکروکار

صنایع کاغذی کتیبه گستر صدرا در یک نگاه

صنایع کاغذی کتیبه گستر صدرا در یک نگاه

صنایع کاغذی کتیبه گستر صدرا

مکان:

نظر آباد

ساعت کاری:

8-17

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

مشاغل شرکت صنایع کاغذی کتیبه گستر صدرا

شرکت شرکت صنایع کاغذی کتیبه گستر صدرا

انباردار

(تمام وقت)
شهر كرج