شرکت محکم بلوک زاگرس

لوگو شرکت محکم بلوک زاگرس

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

ماهدشت

ساعت کاری:

۸ الی ۱۴و ۱۹ تا ۲ بامداد

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

تولید مصالح ساختمانی

مزایا

مزایا:

  • پاداش های فصلی و ماهیانه
537 روز در فکروکار

محکم بلوک زاگرس در یک نگاه

محکم بلوک زاگرس در یک نگاه

محکم بلوک زاگرس

مکان:

ماهدشت

ساعت کاری:

۸ الی ۱۴و ۱۹ تا ۲ بامداد

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

مشاغل شرکت محکم بلوک زاگرس