درباره شرکت شبیه سازان منطق
شرکت شبیه سازان منطق با هدف تولید نرم افزارهای کاربردی و خاص در سال ۱۳۸۶، با تکیه بر نیروی انسانی متخصص و مجرب شروع به فعالیت نموده است. نرم افزارهای منطق با بکارگیری استانداردهای جهانی و با استفاده از قدرتمندترین زبان برنامه نویسی جهان ( ++Microsoft Visual C) و سریعترین پایگاه داده (MariaDB) طراحی شده است.

مزایای کار در شرکت شبیه سازان منطق
  • بیمه تامین اجتماعی
استخدام در شرکت شبیه سازان منطق