درباره شرکت شركت شهرک صنعتی ماموت
هدف ما در گروه ماموت این است كه در((كار خود بهترین باشیم)) و نيروهاي با همين خط مشي فكري را ارج مي نهيم.

مزایای کار در شرکت شركت شهرک صنعتی ماموت
  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
  • تعطیلات تابستان
  • پنجشنبه های تعطیل
  • سبد کالای ماهانه
  • وام پرسنلی
فرصت های شغلی شركت شهرک صنعتی ماموت