شرکت آرمه گیتی آسیا (گروه عظام)

لوگو شرکت آرمه گیتی آسیا (گروه عظام)

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

اشتهارد

ساعت کاری:

8 صبح الی 17 عصر

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

تولید باتری خودرو

مزایا

مزایا:

  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
534 روز در فکروکار

آرمه گیتی آسیا (گروه عظام) در یک نگاه

آرمه گیتی آسیا (گروه عظام) در یک نگاه

آرمه گیتی آسیا (گروه عظام)

مکان:

اشتهارد

ساعت کاری:

8 صبح الی 17 عصر

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

مشاغل شرکت آرمه گیتی آسیا (گروه عظام)

شرکت شرکت آرمه گیتی آسیا (گروه عظام)

بازرس کنترل کیفیت در خط تولید

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت آرمه گیتی آسیا (گروه عظام)

اپراتور خط تولید

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت آرمه گیتی آسیا (گروه عظام)

اپراتور خط تولید

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت آرمه گیتی آسیا (گروه عظام)

تکنسین نگهداری وتعمیرات - تاسیسات

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت آرمه گیتی آسیا (گروه عظام)

کارشناس حسابداری

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت آرمه گیتی آسیا (گروه عظام)

کارگر خط تولید

(تمام وقت)
شهر كرج