آرمه گیتی آسیا (گروه عظام)
آرمه گیتی آسیا (گروه عظام) تولیدی و صنعتی

تولید باتری خودرو

مکان شرکت:
نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد: 11 - 50 نفر
وب‌سایت:
733 روز در فکروکار
مزایای ما
خدمات بیمه تکمیلی
سالن عذاخوری
سرویس رفت و آمد
ساعت کاری منعطف
برگزاری جشن ها
وام و تسهیلات
دارای سالن باشگاه
داری اتاق بازی
خدمات بیمه تکمیلی
داری اتاق بازی
خدمات بیمه تکمیلی
وام و تسهیلات
مزایای ما
  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
تاریخچه، داستان رشد و چشم‌انداز سازمان
مزایای ما
تاریخچه، داستان رشد و چشم‌انداز سازمان
  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
تیم ما
پروژه‌های ما
پروژه‌های ما
آگهی‌های شغلی
مشاهده همه مشاهده همه

1 سال پیش

آرمه گیتی آسیا (گروه عظام) آرمه گیتی آسیا (گروه عظام)
شهر كرج

1 سال پیش

آرمه گیتی آسیا (گروه عظام) آرمه گیتی آسیا (گروه عظام)
اپراتور خط تولید (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

1 سال پیش

آرمه گیتی آسیا (گروه عظام) آرمه گیتی آسیا (گروه عظام)
اپراتور خط تولید (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

1 سال پیش

آرمه گیتی آسیا (گروه عظام) آرمه گیتی آسیا (گروه عظام)
شهر كرج

1 سال پیش

آرمه گیتی آسیا (گروه عظام) آرمه گیتی آسیا (گروه عظام)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

1 سال پیش

آرمه گیتی آسیا (گروه عظام) آرمه گیتی آسیا (گروه عظام)
کارگر خط تولید (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج
تماس با ما

وب‌سایت:

شهر:

آدرس:

اشتهارد-شهرک صنعتی-بلوار غزالی غربی-گلنوش5-گلفام1-ق2518