درباره شرکت آماده لذیذ
شرکت آماده لذیذ در سال ۱۳۷۹ فعالیت خود را جهت تولید و پخش محصولات غذائی آماده در ایران و کشورهای همسایه آغاز کرد. در سال ۱۳۸۵ برند منحصر به فرد آماده لذیذ؛ یعنی "الیت" جایگاه خود را در ایران و کشورهای اطراف تثبیت کرد و در حال حاضر برند برتر مواد غذایی آماده در این حوزه است.

مزایای کار در شرکت آماده لذیذ
  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
استخدام در شرکت آماده لذیذ