شرکت قطعات زنجان خودرو

لوگو شرکت قطعات زنجان خودرو

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

صفا دشت

ساعت کاری:

8 الی 17:30

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

51 - 200 نفر

تولید قطعات خودرو

مزایا

مزایا:

  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
  • پنجشنبه های تعطیل
527 روز در فکروکار

قطعات زنجان خودرو در یک نگاه

قطعات زنجان خودرو در یک نگاه

قطعات زنجان خودرو

مکان:

صفا دشت

ساعت کاری:

8 الی 17:30

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

51 - 200 نفر

مشاغل شرکت قطعات زنجان خودرو

شرکت شرکت قطعات زنجان خودرو

حسابدار صنعتی

(تمام وقت)
شهر تهران
شرکت شرکت قطعات زنجان خودرو

کارگر خدمات آقا

(تمام وقت)
شهر تهران