شرکت شرکت آذین بسپار

لوگو شرکت شرکت آذین بسپار

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

ماهدشت

ساعت کاری:

7:00الی 16:00و 19:00الی 7:00

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

51 - 200 نفر

شرکت آذین بسپار یکی از شرکتهای گروه صنعتی آذین خودور و در زمینه تولید قطعات خودورذ فعالیت دارد این شرکت واقع در ماهدشت و یابقه فعالیت 20ساله دارد کلیه حقوق ومطالبات قانونی کارکنان خود را در ابتدا هر ماه تسویه و دارای سیستمن حقوق و دستمزد مطابق با قوانین جاری کشور می باشد

مزایا

مزایا:

  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
  • تعطیلات تابستان
  • پنجشنبه های تعطیل
  • وام پرسنلی
  • پاداش های فصلی و ماهیانه
514 روز در فکروکار

شرکت آذین بسپار در یک نگاه

شرکت آذین بسپار در یک نگاه

شرکت آذین بسپار

مکان:

ماهدشت

ساعت کاری:

7:00الی 16:00و 19:00الی 7:00

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

51 - 200 نفر

مشاغل شرکت شرکت آذین بسپار

شرکت شرکت شرکت آذین بسپار

کارگر خط تولید آقا

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت شرکت آذین بسپار

کارگر خط تولید آقا

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت شرکت آذین بسپار

کارشناس بازرگانی و خرید داخلی

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت شرکت آذین بسپار

اپراتور خط تولید

(تمام وقت)
شهر كرج