درباره شرکت چاپ سجادی
مجتمع چاپ سجادی با بهره گیری از بهترین تکنولوژی روز و پرسنل متخصص و ماهر فعال در امور چاپ و بسته بندی صنعتی میباشد

مزایای کار در شرکت چاپ سجادی
  • بیمه تامین اجتماعی
  • پنجشنبه های تعطیل
استخدام در شرکت چاپ سجادی