شرکت KMC

لوگو شرکت KMC
Www.kmc-steel.com

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

کرج

ساعت کاری:

8 الی ۱۸

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

مزایا

مزایا:

  • بیمه تامین اجتماعی
  • تعطیلات تابستان
  • پنجشنبه های تعطیل
513 روز در فکروکار

KMC در یک نگاه

KMC در یک نگاه

KMC

مکان:

کرج

ساعت کاری:

8 الی ۱۸

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

مشاغل شرکت KMC