درباره شرکت KMC

مزایای کار در شرکت KMC
  • بیمه تامین اجتماعی
  • تعطیلات تابستان
  • پنجشنبه های تعطیل
استخدام در شرکت KMC