درباره شرکت شرکت تجهیز وساخت فریمکو
شرکت تجهیز و ساخت فریمکو یک شرکت پیمانکاری میباشد که در زمینه پروژه های پتروشیمی و صنعتی مشغول فعالیت میباشد.

مزایای کار در شرکت شرکت تجهیز وساخت فریمکو
  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
استخدام در شرکت شرکت تجهیز وساخت فریمکو