شرکت شرکت تجهیز وساخت فریمکو

لوگو شرکت شرکت تجهیز وساخت فریمکو

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

ساعت کاری:

از ۷ تا ۴

نوع:

نیمه دولتی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

شرکت تجهیز و ساخت فریمکو یک شرکت پیمانکاری میباشد که در زمینه پروژه های پتروشیمی و صنعتی مشغول فعالیت میباشد.

مزایا

مزایا:

  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
511 روز در فکروکار

شرکت تجهیز وساخت فریمکو در یک نگاه

شرکت تجهیز وساخت فریمکو در یک نگاه

شرکت تجهیز وساخت فریمکو

مکان:

ساعت کاری:

از ۷ تا ۴

نوع:

نیمه دولتی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

مشاغل شرکت شرکت تجهیز وساخت فریمکو