شرکت فرایند تجهیز آرینا

لوگو شرکت فرایند تجهیز آرینا

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

کرج

ساعت کاری:

8-17

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

یک نفر

شرکت مهندسی فرآیند تجهیز آرینا

مزایا

مزایا:

  • بیمه تامین اجتماعی
  • پنجشنبه های تعطیل
501 روز در فکروکار

فرایند تجهیز آرینا در یک نگاه

فرایند تجهیز آرینا در یک نگاه

فرایند تجهیز آرینا

مکان:

کرج

ساعت کاری:

8-17

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

یک نفر

مشاغل شرکت فرایند تجهیز آرینا

شرکت شرکت فرایند تجهیز آرینا

كارشناس بازرگاني و فروش

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت فرایند تجهیز آرینا

كارشناس فروش

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت فرایند تجهیز آرینا

كارشناس فروش

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت فرایند تجهیز آرینا

مهندس برق

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت فرایند تجهیز آرینا

کارشناس فروش

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت فرایند تجهیز آرینا

کارمند اداری

(تمام وقت)
شهر كرج