شرکت پیمانکاری

لوگو شرکت پیمانکاری

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

کمالشهر

ساعت کاری:

طبق قانون کار

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

مزایا

مزایا:

  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • پنجشنبه های تعطیل
491 روز در فکروکار

پیمانکاری در یک نگاه

پیمانکاری در یک نگاه

پیمانکاری

مکان:

کمالشهر

ساعت کاری:

طبق قانون کار

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

مشاغل شرکت پیمانکاری