شرکت سورن پارس الماس

لوگو شرکت سورن پارس الماس

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

تهران

ساعت کاری:

8-20

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

پشتیبانی دفاتر پیشخوان کشور خرید و فروش تجهیزات کامپیوتری شبکه حفاظتی و نظارتی

مزایا

مزایا:

  • بیمه تامین اجتماعی
  • پاداش های فصلی و ماهیانه
495 روز در فکروکار

سورن پارس الماس در یک نگاه

سورن پارس الماس در یک نگاه

سورن پارس الماس

مکان:

تهران

ساعت کاری:

8-20

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

مشاغل شرکت سورن پارس الماس

شرکت شرکت سورن پارس الماس

پشتیبان استانی

(تمام وقت)
شهر كرج