درباره شرکت سورن پارس الماس
پشتیبانی دفاتر پیشخوان کشور خرید و فروش تجهیزات کامپیوتری شبکه حفاظتی و نظارتی

مزایای کار در شرکت سورن پارس الماس
  • بیمه تامین اجتماعی
  • پاداش های فصلی و ماهیانه
استخدام در شرکت سورن پارس الماس