شرکت گالری آشنا

لوگو شرکت گالری آشنا

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

کمالشهر

ساعت کاری:

تمام وقت

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

مزایا

مزایا:

492 روز در فکروکار

گالری آشنا در یک نگاه

گالری آشنا در یک نگاه

گالری آشنا

مکان:

کمالشهر

ساعت کاری:

تمام وقت

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

مشاغل شرکت گالری آشنا

شرکت شرکت گالری آشنا

کارگر ساده

(تمام وقت)
شهر كرج