درباره شرکت شرکت مهندسین ویرا سیستم
تولید دوربین مداربسته ' نصب سیستم هوشمند سازی ساختمان ' نصب دوربین ' دزدگیر اماکن

مزایای کار در شرکت شرکت مهندسین ویرا سیستم
  • بیمه تامین اجتماعی
  • پاداش های فصلی و ماهیانه
استخدام در شرکت شرکت مهندسین ویرا سیستم