شرکت شرکت مهندسین ویرا سیستم

لوگو شرکت شرکت مهندسین ویرا سیستم

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

کرج

ساعت کاری:

۹:30 الی ۱۹:۳۰

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

تولید دوربین مداربسته ' نصب سیستم هوشمند سازی ساختمان ' نصب دوربین ' دزدگیر اماکن

مزایا

مزایا:

  • بیمه تامین اجتماعی
  • پاداش های فصلی و ماهیانه
479 روز در فکروکار

شرکت مهندسین ویرا سیستم در یک نگاه

شرکت مهندسین ویرا سیستم در یک نگاه

شرکت مهندسین ویرا سیستم

مکان:

کرج

ساعت کاری:

۹:30 الی ۱۹:۳۰

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

مشاغل شرکت شرکت مهندسین ویرا سیستم