درباره شرکت شرکت صنعتی اتحاد موتور
تاسیس در سال 1369 - یکی از بزرگترین شرکت های تولید کننده قطعات خودرو در ایران

مزایای کار در شرکت شرکت صنعتی اتحاد موتور
  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
  • پنجشنبه های تعطیل
استخدام در شرکت شرکت صنعتی اتحاد موتور