شرکت شرکت حلوای عقاب

لوگو شرکت شرکت حلوای عقاب
www.oghabhalva.com

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

شهریار

ساعت کاری:

شنبه تا چهار شنبه از ساعت 07:00 تا 17:18

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

201 - 500 نفر

شرکت حلوای عقاب حدود هشت دهه سابقه فعالیت تولیدی بر پایه کنجد داشته و سالها است که سیستم مدیریت کیفیت iso9001:2015 را بستر کار خود قرار داده است.

مزایا

مزایا:

  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
  • تعطیلات تابستان
  • پنجشنبه های تعطیل
  • وام پرسنلی
476 روز در فکروکار

شرکت حلوای عقاب در یک نگاه

شرکت حلوای عقاب در یک نگاه

شرکت حلوای عقاب

مکان:

شهریار

ساعت کاری:

شنبه تا چهار شنبه از ساعت 07:00 تا 17:18

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

201 - 500 نفر

مشاغل شرکت شرکت حلوای عقاب

شرکت شرکت شرکت حلوای عقاب

کارگر تولید آقا

(تمام وقت)
شهر تهران