درباره شرکت کانون تبلیغاتی راینو
کانون تبلیغات راینو ارائه دهنده بیلبورد های تبلیغاتی در محور آزادراه کرج-قزوین

مزایای کار در شرکت کانون تبلیغاتی راینو
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • پاداش های فصلی و ماهیانه
استخدام در شرکت کانون تبلیغاتی راینو