درباره شرکت جابون
دارای حدود 35 سال سابقه، فعال در زمینه طراحی و تولید تابلوهای برق و کنترل

مزایای کار در شرکت جابون
استخدام در شرکت جابون