شرکت جابون

لوگو شرکت جابون

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

شهرک صنعتی بهارستان

ساعت کاری:

07:30 الی 17:00

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

51 - 200 نفر

دارای حدود 35 سال سابقه، فعال در زمینه طراحی و تولید تابلوهای برق و کنترل

مزایا

مزایا:

471 روز در فکروکار

جابون در یک نگاه

جابون در یک نگاه

جابون

مکان:

شهرک صنعتی بهارستان

ساعت کاری:

07:30 الی 17:00

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

51 - 200 نفر

مشاغل شرکت جابون