درباره شرکت صدراگستر پردیسان(محسن)
کارخانه در زمینه بسته بندی گوشت و مرغ فعالیت دارد

مزایای کار در شرکت صدراگستر پردیسان(محسن)
  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
استخدام در شرکت صدراگستر پردیسان(محسن)