شرکت صدراگستر پردیسان(محسن)

لوگو شرکت صدراگستر پردیسان(محسن)

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

اشتهارد

ساعت کاری:

8-17

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

51 - 200 نفر

کارخانه در زمینه بسته بندی گوشت و مرغ فعالیت دارد

مزایا

مزایا:

  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
592 روز در فکروکار

صدراگستر پردیسان(محسن) در یک نگاه

صدراگستر پردیسان(محسن) در یک نگاه

صدراگستر پردیسان(محسن)

مکان:

اشتهارد

ساعت کاری:

8-17

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

51 - 200 نفر

مشاغل شرکت صدراگستر پردیسان(محسن)