نمایندگی بیمه رازی
نمایندگی بیمه رازی بیمه

یک نفر نیرو خانم یا آقا جهت امور بیمه و اشراف کامل به صدور و قوانین بیمه و 3نفر بازاریاب خانم یا آقا

مکان شرکت: کرج
نوع مالکیت: خصوصی
تعداد افراد: یک نفر
وب‌سایت:
666 روز در فکروکار
مزایای ما
خدمات بیمه تکمیلی
سالن عذاخوری
سرویس رفت و آمد
ساعت کاری منعطف
برگزاری جشن ها
وام و تسهیلات
دارای سالن باشگاه
داری اتاق بازی
خدمات بیمه تکمیلی
داری اتاق بازی
خدمات بیمه تکمیلی
وام و تسهیلات
مزایای ما
تاریخچه، داستان رشد و چشم‌انداز سازمان
مزایای ما
تاریخچه، داستان رشد و چشم‌انداز سازمان
تیم ما
پروژه‌های ما
پروژه‌های ما
آگهی‌های شغلی
مشاهده همه مشاهده همه
تماس با ما

وب‌سایت:

شهر:

کرج

آدرس:

کرج 45متری گلشهر خیابات ابوذر چهارراه بهار نمایندگی بیمه رازی