درباره شرکت آتیه فرزندان وطن
شرکت آتیه فرزندان وطن ( وال مارکت) زیرگروه شرکت میهن میباشد و از تاریخ 99/02/01 فعالیت خود را آغاز نموده است .

مزایای کار در شرکت آتیه فرزندان وطن
  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
استخدام در شرکت آتیه فرزندان وطن