درباره شرکت تندیس تهران فام
شرکتی معتبر در زمینه تولید قطعات خودرو با 20 سال سابه کار

مزایای کار در شرکت تندیس تهران فام
  • سرویس رفت و برگشت
  • بیمه تامین اجتماعی
  • پنجشنبه های تعطیل
استخدام در شرکت تندیس تهران فام