شرکت مجموعه سبک زندگی دیارا

لوگو شرکت مجموعه سبک زندگی دیارا

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

کرج

ساعت کاری:

8 الی 18

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

شرکت خدماتی سلامتی و زیبایی مشتمل بر 6 واحد خدماتی و یک واحد بازرگانی.

مزایا

مزایا:

  • بیمه تامین اجتماعی
  • مهد کودک
429 روز در فکروکار

مجموعه سبک زندگی دیارا در یک نگاه

مجموعه سبک زندگی دیارا در یک نگاه

مجموعه سبک زندگی دیارا

مکان:

کرج

ساعت کاری:

8 الی 18

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

مشاغل شرکت مجموعه سبک زندگی دیارا

شرکت شرکت مجموعه سبک زندگی دیارا

کارشناس فروش سیستم های تصفیه هوا

(تمام وقت)
شهر كرج