درباره شرکت مجموعه سبک زندگی دیارا
شرکت خدماتی سلامتی و زیبایی مشتمل بر 6 واحد خدماتی و یک واحد بازرگانی.

مزایای کار در شرکت مجموعه سبک زندگی دیارا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • مهد کودک
استخدام در شرکت مجموعه سبک زندگی دیارا