شرکت موسسه خیریه کهریزک استان البرز

لوگو شرکت موسسه خیریه کهریزک استان البرز

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

محمد شهر

ساعت کاری:

ثابت و شیفتی

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

501 - 1000 نفر

موسسه خیریه کهریزک یک مجموعه مرد نهاد است که تمام بودجه این سازمان از کمک های مردمی جمع آوری می شود. این موسسه یک مجموعه توانبخشی و نگهداری از کودکان، معلولان و سالمندان می باشد.

مزایا

مزایا:

  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
  • وام پرسنلی
  • مهد کودک
427 روز در فکروکار

موسسه خیریه کهریزک استان البرز در یک نگاه

موسسه خیریه کهریزک استان البرز در یک نگاه

موسسه خیریه کهریزک استان البرز

مکان:

محمد شهر

ساعت کاری:

ثابت و شیفتی

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

501 - 1000 نفر

مشاغل شرکت موسسه خیریه کهریزک استان البرز