درباره شرکت موسسه خیریه کهریزک استان البرز
موسسه خیریه کهریزک یک مجموعه مرد نهاد است که تمام بودجه این سازمان از کمک های مردمی جمع آوری می شود. این موسسه یک مجموعه توانبخشی و نگهداری از کودکان، معلولان و سالمندان می باشد.

مزایای کار در شرکت موسسه خیریه کهریزک استان البرز
  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
  • وام پرسنلی
  • مهد کودک
استخدام در شرکت موسسه خیریه کهریزک استان البرز