درباره شرکت اتحاد پلاست البرز
شركت اتحاد پلاست البرز در سال 1390با هدف ساخت قطعات خودرو شروع به فعاليت نمود و هدف آن به تدريج با رشد كمي و كيفي به عنوان يكي از قطب هاي عمده توليد قطعات خودرو در كشور مي باشد. اين روند با تلاش مستمر مديران و كارشناسان اين مجموعه و با استفاده از آخرين دستاوردهاي علمي و تكنولوژيك اين صنعت همواره در راستاي توليد محصولات با كيفيت برتر، هزينه كمتر و زمان تحويل كوتاه تر خواهد داشت.

مزایای کار در شرکت اتحاد پلاست البرز
  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
استخدام در شرکت اتحاد پلاست البرز