درباره شرکت فروشگاه اینترنتی هونیک
فروشگاه اینترنتی هونیک تامین کننده نیازهای مصرفی اعم از لوازم التحریر،ملزومات اداری،محصولات سلولزی ،شوینده و بهداشتی ،مواد غذایی و پذیرایی و کالای دیجیتال برای ادارات ،شرکت ها ،کارخانجات ،موسسات ،دفاتر،آموزشگاه ها ،مراکز بهداشتی درمانی ،ادارات دولتی ،ادارات خصوصی میباشد.

مزایای کار در شرکت فروشگاه اینترنتی هونیک
  • بیمه تامین اجتماعی
استخدام در شرکت فروشگاه اینترنتی هونیک