شرکت فروشگاه اینترنتی هونیک

لوگو شرکت فروشگاه اینترنتی هونیک
https://honik.ir/

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

شهرک صنعتی بهارستان

ساعت کاری:

8-5

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

فروشگاه اینترنتی هونیک تامین کننده نیازهای مصرفی اعم از لوازم التحریر،ملزومات اداری،محصولات سلولزی ،شوینده و بهداشتی ،مواد غذایی و پذیرایی و کالای دیجیتال برای ادارات ،شرکت ها ،کارخانجات ،موسسات ،دفاتر،آموزشگاه ها ،مراکز بهداشتی درمانی ،ادارات دولتی ،ادارات خصوصی میباشد.

مزایا

مزایا:

  • بیمه تامین اجتماعی
423 روز در فکروکار

فروشگاه اینترنتی هونیک در یک نگاه

فروشگاه اینترنتی هونیک در یک نگاه

فروشگاه اینترنتی هونیک

مکان:

شهرک صنعتی بهارستان

ساعت کاری:

8-5

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

مشاغل شرکت فروشگاه اینترنتی هونیک

شرکت شرکت فروشگاه اینترنتی هونیک

کارشناس فروش

(تمام وقت)
شهر كرج