شرکت پارس پارت موتور

لوگو شرکت پارس پارت موتور
https://parspartmotor.com

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

اشتهارد

ساعت کاری:

7:45 الی 17

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

تولید کننده قطعات خودرو

مزایا

مزایا:

  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
418 روز در فکروکار

پارس پارت موتور در یک نگاه

پارس پارت موتور در یک نگاه

پارس پارت موتور

مکان:

اشتهارد

ساعت کاری:

7:45 الی 17

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

مشاغل شرکت پارس پارت موتور

شرکت شرکت پارس پارت موتور

اپراتور مونتاژ و خط تولید

(تمام وقت)
شهر كرج