شرکت شرکت دهکده سلامت البرز

لوگو شرکت شرکت دهکده سلامت البرز

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

نظر آباد

ساعت کاری:

8-16

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

شرکت دهکده سلامت در سال 97 تاسیس گردید و در مراحل ساخت بزرگترین گلخانه در سطح خاورمیانه می باشد

مزایا

مزایا:

  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
421 روز در فکروکار

شرکت دهکده سلامت البرز در یک نگاه

شرکت دهکده سلامت البرز در یک نگاه

شرکت دهکده سلامت البرز

مکان:

نظر آباد

ساعت کاری:

8-16

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

مشاغل شرکت شرکت دهکده سلامت البرز

شرکت شرکت شرکت دهکده سلامت البرز

اداری - مالی

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت شرکت دهکده سلامت البرز

حسابدار انبار

(تمام وقت)
شهر كرج