درباره شرکت شرکت دهکده سلامت البرز
شرکت دهکده سلامت در سال 97 تاسیس گردید و در مراحل ساخت بزرگترین گلخانه در سطح خاورمیانه می باشد

مزایای کار در شرکت شرکت دهکده سلامت البرز
  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
استخدام در شرکت شرکت دهکده سلامت البرز