شرکت آژانس تبلیغاتی پومو

لوگو شرکت آژانس تبلیغاتی پومو

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

کرج

ساعت کاری:

10 - 18

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

آطانس تبلیغاتی پومو در زمینه بازاریابی و تبلیغات شروع به کار کرد

مزایا

مزایا:

  • پنجشنبه های تعطیل
  • پاداش های فصلی و ماهیانه
414 روز در فکروکار

آژانس تبلیغاتی پومو در یک نگاه

آژانس تبلیغاتی پومو در یک نگاه

آژانس تبلیغاتی پومو

مکان:

کرج

ساعت کاری:

10 - 18

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

مشاغل شرکت آژانس تبلیغاتی پومو