شرکت شرکت فنی مهندسی پرشیاجام

لوگو شرکت شرکت فنی مهندسی پرشیاجام

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

محمد شهر

ساعت کاری:

7:40 الی 17

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

51 - 200 نفر

تولید انواع شیشه های ساختمانی، ایمنی، صنعتی و امنیتی

مزایا

مزایا:

  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • تعطیلات تابستان
416 روز در فکروکار

شرکت فنی مهندسی پرشیاجام در یک نگاه

شرکت فنی مهندسی پرشیاجام در یک نگاه

شرکت فنی مهندسی پرشیاجام

مکان:

محمد شهر

ساعت کاری:

7:40 الی 17

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

51 - 200 نفر

مشاغل شرکت شرکت فنی مهندسی پرشیاجام

شرکت شرکت شرکت فنی مهندسی پرشیاجام

کارشناس فروش

(تمام وقت)
شهر كرج