درباره شرکت نازگل البرز
فعال در زمینه سلولزی و بهداشتی

مزایای کار در شرکت نازگل البرز
  • سرویس رفت و برگشت
  • بیمه تامین اجتماعی
  • پنجشنبه های تعطیل
استخدام در شرکت نازگل البرز