شرکت نازگل البرز

لوگو شرکت نازگل البرز

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

اشتهارد

ساعت کاری:

8 صبح الی 17:35

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

فعال در زمینه سلولزی و بهداشتی

مزایا

مزایا:

  • سرویس رفت و برگشت
  • بیمه تامین اجتماعی
  • پنجشنبه های تعطیل
416 روز در فکروکار

نازگل البرز در یک نگاه

نازگل البرز در یک نگاه

نازگل البرز

مکان:

اشتهارد

ساعت کاری:

8 صبح الی 17:35

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

مشاغل شرکت نازگل البرز

شرکت شرکت نازگل البرز

کارگر تولید ( ساده )

(تمام وقت)
شهر قزوين