درباره شرکت نمایندگی بیمه ملت (جاملو)
بیمه ما یکی از هلدینگهای بزرگ بانک ملت میباشد که تمام پرسنل و اموال بانک ملت و همچنین شرکتهای بزرگی چون رایتل ،چی توز، وزارت صنایع و معادن و... تحت پوشش این شرکت بیمه میباشد . شرکت سهامی بیمه ما جز برترین شرکتهای بیمه در کشور جمهوری اسلامی ایران میباشد که به مدت 9 سال رتبه اول توانگری مالی بین شرکتهای بیمه را کسب کرده است.

مزایای کار در شرکت نمایندگی بیمه ملت (جاملو)
  • پاداش های فصلی و ماهیانه
استخدام در شرکت نمایندگی بیمه ملت (جاملو)