درباره شرکت والیان ماشین
والیان ماشین یکی از تولید کننده تیوب های آلومینیومی در ایران می باشد

مزایای کار در شرکت والیان ماشین
  • سرویس رفت و برگشت
  • بیمه تامین اجتماعی
  • تعطیلات تابستان
  • پاداش های فصلی و ماهیانه
استخدام در شرکت والیان ماشین