درباره شرکت رژه
تولید کننده شال و روسری و چاپ پارجه با چاپ دیجیتال

مزایای کار در شرکت رژه
  • سرویس رفت و برگشت
  • بیمه تامین اجتماعی
استخدام در شرکت رژه