شرکت رژه

لوگو شرکت رژه

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

کمالشهر

ساعت کاری:

قسمت های مختلف متفاوت میباشد.

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

تولید کننده شال و روسری و چاپ پارجه با چاپ دیجیتال

مزایا

مزایا:

  • سرویس رفت و برگشت
  • بیمه تامین اجتماعی
396 روز در فکروکار

رژه در یک نگاه

رژه در یک نگاه

رژه

مکان:

کمالشهر

ساعت کاری:

قسمت های مختلف متفاوت میباشد.

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

مشاغل شرکت رژه