درباره شرکت شرکت پرشین صنعت بهاستان
بخشی از تولیدات این شرکت شامل انواع پالت های پلاستیکی و باکس پالت پلاستیکی در ابعاد مختلف جهت مصارف صنعتی، بهداشتی، غذایی

مزایای کار در شرکت شرکت پرشین صنعت بهاستان
  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
  • وام پرسنلی
  • پاداش های فصلی و ماهیانه
استخدام در شرکت شرکت پرشین صنعت بهاستان