شرکت بهین راد نیک اندیش

لوگو شرکت بهین راد نیک اندیش

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

کرج

ساعت کاری:

8 الی 17

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

شرکت در حوزه خدمات درمانی فعالیت می نماید

مزایا

مزایا:

  • بیمه تامین اجتماعی
393 روز در فکروکار

بهین راد نیک اندیش در یک نگاه

بهین راد نیک اندیش در یک نگاه

بهین راد نیک اندیش

مکان:

کرج

ساعت کاری:

8 الی 17

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

مشاغل شرکت بهین راد نیک اندیش

شرکت شرکت بهین راد نیک اندیش

حسابدار

(تمام وقت)
شهر كرج