شرکت آکو

لوگو شرکت آکو

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

کرج

ساعت کاری:

۸

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

یک نفر

سازنده انواع کنسول آینه و مبل استیل و آبکاری

مزایا

مزایا:

391 روز در فکروکار

آکو در یک نگاه

آکو در یک نگاه

آکو

مکان:

کرج

ساعت کاری:

۸

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

یک نفر

مشاغل شرکت آکو